نام پروژه: برج مسکونی آفرینش (فاز سوم و ششم)
تاریخ اجرا: تیر 1397
محل اجرا: رامسر
متراژ تقریبی (مترمربع): 6500
شرح پروژه:

کارفرما : جناب مهندس میرزایی

برج مسکونی آفرینش (فاز سوم و ششم)

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.