نام پروژه: ساختمان اداری شمس آباد
تاریخ اجرا: آبان 1396
محل اجرا: شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ تقریبی (مترمربع): 500
شرح پروژه:

کارفرما : شرکت ونوس شیشه

ساختمان اداری شمس آباد

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.