نام پروژه: ساختمان ادرای 4 طبقه پارک علم و فناوری پردیس
تاریخ اجرا: تیر 1395
متراژ تقریبی (مترمربع): 2500
شرح پروژه:

کارفرما : شرکت فراز کمپرسور

ساختمان ادرای 4 طبقه پارک علم و فناوری پردیس

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.