نام پروژه: ساختمان تجاری شریعتی
تاریخ اجرا: دی 1397
محل اجرا: شریعتی
متراژ تقریبی (مترمربع): 500
شرح پروژه:

کارفرما : جناب مهندس خانسفیدی

ساختمان تجاری شریعتی

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.