نام پروژه: ساختمان صنعتی
تاریخ اجرا: دی 1397
محل اجرا: اتوبان تهران-کرج
متراژ تقریبی (مترمربع): 1000
شرح پروژه:

فاز دوم توسعه کارخانه درنا

ساختمان صنعتی

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.