نام پروژه: ساختمان صنعتی اتوبان تهران-کرج
تاریخ اجرا: اسفند 1397
محل اجرا: اتوبان تهران-کرج
متراژ تقریبی (مترمربع): 3000
شرح پروژه:

کارفرما : فاز سوم توسعه کارخانه درنا

ساختمان صنعتی اتوبان تهران-کرج

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.