نام پروژه: ساختمان مسکونی 8 طبقه رویان
تاریخ اجرا: تیر 1395
محل اجرا: مازندران
متراژ تقریبی (مترمربع): 1000
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای شایگان

ساختمان مسکونی 8 طبقه رویان

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.