نام پروژه: ساختمان مسکونی 15 طبقه پاسداران
تاریخ اجرا: مرداد 1395
محل اجرا: پاسداران
متراژ تقریبی (مترمربع): 6000
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای خادمیان

ساختمان مسکونی 15 طبقه پاسداران

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.