نام پروژه: ساختمان مسکونی 5 طبقه
تاریخ اجرا: آبان 1396
محل اجرا: فرشته
متراژ تقریبی (مترمربع): 1200
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای مهندس طالبی

ساختمان مسکونی 5 طبقه

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.