نام پروژه: ساختمان مسکونی 6 طبقه پاسداران
تاریخ اجرا: مرداد 1395
محل اجرا: پاسداران (دشتستان 5)
متراژ تقریبی (مترمربع): 1500
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای لطفی

ساختمان مسکونی 6 طبقه پاسداران

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.