نام پروژه: ساختمان مسکونی 7 طبقه
تاریخ اجرا: شهریور 1396
محل اجرا: کریم خان
متراژ تقریبی (مترمربع): 1200
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای مهندس ایلخانی

ساختمان مسکونی 7 طبقه

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.