نام پروژه: ساختمان مسکونی 7 طبقه نیاوران
تاریخ اجرا: شهریور 1397
محل اجرا: نیاوران
متراژ تقریبی (مترمربع): 1800
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آفای عباسی

ساختمان مسکونی 7 طبقه نیاوران

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.