نام پروژه: ساختمان مسکونی 7 طبقه پاسداران
تاریخ اجرا: اردیبهشت 1396
محل اجرا: پاسداران (فرخی یزدی)
متراژ تقریبی (مترمربع): 1500
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای مهندس طالبی

ساختمان مسکونی 7 طبقه پاسداران

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.