نام پروژه: ساختمان مسکونی 7 طبقه پاسداران
تاریخ اجرا: اردیبهشت 1397
محل اجرا: پاسداران
متراژ تقریبی (مترمربع): 1700
شرح پروژه:

کارفرما : جناب مهندس قلی نیا

ساختمان مسکونی 7 طبقه پاسداران

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.