نام پروژه: ساختمان مسکونی 8 طبقه
تاریخ اجرا: تیر 1396
محل اجرا: پاسداران (کماسایی)
متراژ تقریبی (مترمربع): 4000
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای مهندس زهدی

ساختمان مسکونی 8 طبقه

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.