نام پروژه: ساختمان مسکونی 8 طبقه پاسداران
تاریخ اجرا: آبان 1395
محل اجرا: پاسداران (محسنیان)
متراژ تقریبی (مترمربع): 2500
شرح پروژه:

کارفرما : جناب مهندس حسامی

ساختمان مسکونی 8 طبقه پاسداران

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.