سقف کامپوزیت، نوعی سقف سازه‌ای است که به صورت ترکیبی از تیرآهن و بتن است. در این نوع سقف لنگرهای خمشی و برشی را، تیرهای فلزی در ترکیب با بتن تحمل می‌کنند. فشار را بال فوقانی تیرها به همراه بتن تحمل کرده و نیروی کششی را بال پایینی تیر تحمل می‌نماید و به این ترتیب مقطعی مرکب از بتن و فولاد برای تحمل لنگرهای کششی و فشاری ایجاد می‌شود. برای درگیر کردن بتن و فولاد در تیرها، روی بال‌های تیرها قطعات فلزی‌ به عنوان برشگیر جوش داده می‌شود. ‌میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که در جهت مخا‌لف با تیرهایی فرعی، باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت شده و با جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می‌شوند.

شرکت پایا بنا سازه، با توجه به مزایای این نوع سقف ها که شامل کاهش وزن سقف نسبت به سقف‌های سنتی، کاهش سایز تیرهای سقف به علت عملکرد ترکیبی با بتن، ایجاد یک دیافراگم صلب در سقف که باعث عملکرد یک پارچه سقف می‌شود، سهولت اجرا و سرعت اجرای نسبتا مناسب، با توجه به سابقه اجرایی در اجرای این نوع سقف ها و دارا بودن اکیپ های مجرب و لوازم مورد نیاز شامل قالب های فلزی و چوبی، ارائه خدمات مهندسی در زمینه اجرای این نوع سقف را در سبد خدمات خود قرار داده است.