نام پروژه: سوله تجاری
تاریخ اجرا: شهریور 1395
محل اجرا: شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ تقریبی (مترمربع): 1500
شرح پروژه:

کارفرما : شرکت صادق تجارت وحید

سوله تجاری

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.