نام پروژه: سوله تجاری شمس آباد
تاریخ اجرا: مهر1396
محل اجرا: شهرک صنعتی شمس آباد
متراژ تقریبی (مترمربع): 6000
شرح پروژه:

کارفرما : شرکت صادق تجارت وحید

سوله تجاری شمس آباد

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.