نام پروژه: سوله تجاری چیتگر
تاریخ اجرا: فروردین 1396
محل اجرا: چیتگر
متراژ تقریبی (مترمربع): 1500
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای هادی ساعی

سوله تجاری چیتگر

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.