نام پروژه: سوله صنعتی جاجرود
تاریخ اجرا: اسفند 1396
محل اجرا: جاجرود
متراژ تقریبی (مترمربع): 800
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای عدالتی

سوله صنعتی جاجرود

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.