نام پروژه: سوله صنعتی شهرری
تاریخ اجرا: شهریور 1397
محل اجرا: شهرری
متراژ تقریبی (مترمربع): 1500
شرح پروژه: کارفرما : شرکت سبزکوش نگین

سوله صنعتی شهرری

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.