به مجموعه بخش هایی از سازه و خاک در تماس با آن اطلاق می شود که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می گیرد. پی ها عمدتا به سه گروه پی های سطحی، نیمه عمیق و عمیق (شمع ها) تقسیم بندی می شوند. پی های سطحی به پی هایی گفته می شود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شوند. این پی ها شامل: پی های منفرد، نواری، شبکه ای و گسترده می باشند.

یکی از سیستم‌های مناسب برای مقابله با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( اثر باد یا زلزله‌) استفاده از دیوار سازه‌ای برشی است. دیوارهای برشی نوعی از سیستم‌های سازه‌ای است که مقاومت جانبی ساختمان یا سازه را تأمین می‌کند. بارهای جانبی در یک صفحه و در طول بعد قائم دیوار اعمال می‌شوند.

شرکت پایا بنا سازه با توان اجرایی کادر فنی و سابقه متخصصان خویش، با اکیپ فنی توانمند و کلیه ملزومات آماده ارائه خدمات مهندسی در این زمینه به جهت ایجاد سهولت و کیفیت ساخت در اجرای انواع پی ها و دیوار برشی با رعایت کلیه نکات فنی و استانداردهای مقررات ملی ساختمان ایران می باشد.