نام پروژه: ویلای مسکونی
تاریخ اجرا: مرداد 1397
محل اجرا: شهرک دانشگاه علم و صنعت فشم
متراژ تقریبی (مترمربع): 300
شرح پروژه:

جناب دکتر بیگلو

ویلای مسکونی

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.