نام پروژه: ویلای مسکونی فشم
تاریخ اجرا: دی 1395
محل اجرا: فشم
متراژ تقریبی (مترمربع): 800
شرح پروژه:

کارفرما : جناب مهندس اکبریان

ویلای مسکونی فشم

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.