نام پروژه: ویلای مسکونی فشم
تاریخ اجرا: تیر 1397
محل اجرا: شهرک دانشگاه علم و صنعت فشم
متراژ تقریبی (مترمربع): 300
شرح پروژه:

کارفرما : جناب دکتر مصطفی زاده

ویلای مسکونی فشم

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.