نام پروژه: ویلای مسکونی 2 طبقه
تاریخ اجرا: تیر 1396
محل اجرا: دماوند
متراژ تقریبی (مترمربع): 800
شرح پروژه:

کارفرما : جناب آقای مهندس حیدری

ویلای مسکونی 2 طبقه

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.