نام پروژه: پروژه تجاری تفریحی مسکونی کلاردشت (فاز اول)
تاریخ اجرا: تیر 1397
محل اجرا: کلاردشت
متراژ تقریبی (مترمربع): 1000
شرح پروژه:

کارفرما : جناب مهندس ممی نژاد

پروژه تجاری تفریحی مسکونی کلاردشت (فاز اول)

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.