نام پروژه: پروژه لواسان
تاریخ انجام: آبان 1397
محل پروژه: لواسان
مساحت پروژه ( مترمربع ): 300

اجرای دیوار برشی با قالب بندی یکطرفه و دوطرفه و اجرای استخر

پروژه لواسان

سوالات و نظرات خود در مورد این محصول را برای ما ارسال کنید.